Cao thủ

Hạng Tên Cấp/Điểm
1HắcSátVương80
2ZzSeishunzZ80
3Thanh Nien Hoy80
4ViêmLong80
5cazyki80
6BặcCựCaCa80
7Ma ẤuKenManX80
8PháThiên80
9Cậu 2 QuyNhơn80
10tiểu kiều80
Hướng dẫn